سوال نوشته " کاوش کنید عقاب راحت تر در آسمان پرواز میکند یا کبوتر؟ " اومده بهم میگه به نظرم عقاب راحتره چون هی نمیترسه که یکی بخورتش یا شکارش کنه اما پرنده همش باید بترسه برای همین نمیتونه راحت پرواز کنه :))