کارکردن تو تونل وحشت یا همون سافاری هم شغل عجیبیه تو تاریکی منتظر میشینی تا یه نفر بیاد داخل تونل و تو با یه ماسک ترسناک و تبر بترسونیش و بعد دوباره بشینی تا نفر بعدی بیاد و دوباره همون کارو تکرار کنی و بعد سرماه برای ترسوندنات! بهت حقوق بدن