من چندماه قبل از برگزاری انتخابات 96 بدون اطلاع از هدف برای دوام دولت فعلی از طرف وزارت بهداشت تبلیغ کردم اما تبلیغی که حتی خودمم درجریانش نبودم و چندماه بعد فهمیدم همش یک بازی سیاسی بود.

این جریان شاید اونقدر که میخواست اجراش سودی نداشت و از نظر کسی مهم نباشه اما به عنوان کسی که حتی نقش خیلی جزئی توی اجرای اون نمایش مضحک داشت شرمنده مردمم که کارم تبلیغی برای وزیربهداشتی بود که الان جواب شکایت مردم رو با تمسخر میده و تبلیغ برای الباقی جماعتی که امروز مارو دارن نابود میکنن.


+ آمار دقیقی ندارم اما میدونم برای اون طرح خیلی هزینه شد ولی نمیدونم از جیب کی :/

+ از وقتی فهمیدم عذاب وجدان داشتم و دوست نداشتم یادآوریم بشه چون از ساده و احمق بودنم خجالت میکشیدم اما نوشتم تا هیچ وقت دوباره تکرار نکنم :)