بچه ها گاهی یه سوالایی میپرسن که هرچی فکرمیکنی به هیچ جواب ساده قابل فهمی نمیرسی یا اینکه اصلا جوابشو نمیدونی و مجبوری یواشکی همونطور که حرف میزنی یه سرچ کنی و جوابشو پیدا کنی :دی

فسقلی چند روزه به طور پیگیری این سوالارو میپرسه  

آجی اول انسان های اولیه بودن یا پیامبرا؟

آجی اولین پیامبر انسان اولیه بوده؟

آجی اول اولش پیامبرا فقط بودن؟

آجی انسان های اولیه هم پیامبر داشتن؟

آجی انسان های اولیه چه جوری منقرض شدن؟

...

و در جواب هرسوالی دوباره با کلی سوال مواجه میشم که نصفشو خودمم نمیدونم :/

باید درباره خیلی چیزا بیشتر بخونم تا بتونم بهش جواب درست قابل فهم بدم


+ قسمت سخت تر از جواب دادن به سوالاش اینه که من رو کرده الگو خودش و هرحرف و رفتاریم رو تکرار میکنه و نظرمن تو هر موضوعی براش خیلی خیلی اهمیت داره و متاسفانه حتی تو تغذیه شم داره از من بدغذا پیروی میکنه-_-

من سعیمو میکنم الگوی خوبی بشم با اینکه خیلی سخته اما مجبورم تغییر کنم