شیرین ترین، فراموش نشدنی و غیرمنتظره ترین وداع رو شش ماه پیش زیر بارون باهم داشتیم. من منتظرم تا دوباره همونجوری یهویی خیلی زود به حرمتون دعوتم کنید.
دلم برای نشستن گوشه حرم و درددل گفتن تنگ شده حسابی...
تولدتون مبارکمون باشه :)