رفتم کتابخونه اما کتابی که میخواستم امانت بود و همینجوری یهویی حس کردم الان خیلی میچسبه از نادر ابراهیمی خوندن برای اولین بار !!! دوکتاب امانت گرفتم یکی "مردی در تبعید ابدی" و یکی "باردیگر، شهری که دوست میداشتم"

اومدم اینجا بنویسم که چقدر دوست دارم این قلمو و چقدر حالمو خوب میکنه :)