1.امسال جام جهانی رو تنها میبینم جیغ میزنم فحش میدم میپرم دور خونه میدوم و تنها با یک کاسه تخمه و یک عالمه جزوه و کتاب جلوی تلویزیون میشینم و تو دوراهی فوتبال یا امتحان به سرمیبرم! 
2. تازه دارم به این نتیجه میرسم که بد نیس اگه پختنه چند نوع غذا رو یاد بگیرم تا در موارد ضروری از گشنگی نمیرم :/ 
3. دوران سخت آبله مرغون حدود10روزه تموم شده خداروشکر اما هنوز من خال خالی هستم!
4. موقع امتحانا که میشه کلی برنامه برای تابستون میچینم اما تابستون که میشه بجز خواب هیچ ... نمیکنم:|

+عنوان راز زندگی این روزهای من است