ملی و راه های نرفته اش :|
فقط اینکه موقع دیدنش بالای ده بار تصمیم گرفتم که دیگه ادامه اش ندم اما با زور تا تهش دیدم و به جای 1:30 دو ساعت دیدنش طول کشید انقدر بینش قطع کردم و فحش دادم :/

و خیلی خوشحالم که نشد برم سینما ببینمش:)


+ فیلم خوب معرفی کنید لطفا