خدایا با اینکه با بدبختی نصفه راهو اومدم اما مرسی که امتحان لغو شد :)))

من از کی انقدر خوشانس شدم؟ *_* فردای زلزله تهرانم من امتحان داشتم و هیچی نخونده بودم و به امید کنسل شدن بودم:))

منو این همه خوشبختی محاله :) 

خداجون شکرت بابت سفیدپوش کردن شهرمون بعد از چندسال :)