پستچی مهربون محله صبح گواهینامه مو اورد بالاخره و با کلی لبخند و تبریک و انرژی مثبت روزمو خوب شروع کرد :) دیگه از همین امشب ماشین آقای پدر پیچیده میشه میره تا هوارو آلوده کنه :/ فقط یه مشکلی که هست دوتا مثلثیه که باید عقب و جلوی ماشین بچسبونم تا همه بفهمن من راننده جدیدم و یه سری بی‌فرهنگ پشت سرم دستشونو بذارن رو بوق و با چندتا تیکه از کنارم رد بشن :| ولی بالاخره باید صبرکرد و چندوقتو اینجوری طی کرد اونم با آقای پدر که خودش مرد قانونه قدیمه (: