چندوقته قبل از هرخوابی چه شب چه روز چه تو ماشین چه تو خونه چه سرکلاس کلا قبل‌ از هر خوابی استرس حرف زدن تو خوابو دارم برای همین وقتی کنار یکی میخوابم اول صبرمیکنم اون کاملا بیهوش بشه بعد من چشامو ببندم 

الانم اگه مدیری تموم کنه اینا بخوابن منم گوشیو بذارم کنار شهیدشم

احتمالا دارم وسواس ذهنی میگیرم:/ اینم به روانپریشیای! دیگه ام داره اضافه میشه

میدونم باید برم پیش یه روانشناس اما خب ویزیتشون گرونه و منم یه دانشجوی دانشگاه آزادِ بیکار :/