برای n امین بار امتحان رانندگی قبول نشدم :/ 

آخه آدم انقدر احمق و خنگ و خرفت و دست‌پاچلفتی باید باشه واقعا

دیگه کلا ناامید شدم از همه‌چی