‏ماهایی که تا دلمون تنگ میشه میایم میبینیمتون ، زنگ میزنیم صداتونو بشنویم ، پیام میدیم که بهمون توجه کنید خیلی گناه داریم این موقعا خودتونو نزنید به برق

لیاقت ندارید یکی باشه دلتنگتون بشه :(