بیست سالگی چند روزه شروع شده بدون هیچ شمع فوت کردنی بدون هیچ آرزوکردنی بدون هیچ کیک بریدنی بدون هیچ کادویی بدون هیچ سوپرایزی حتی بدون هیچ بوسیدن و بغل کردنی البته با چندتا پیام تلگرام و عزیزم قربونت بشم های مجازی و طبق عادت :))

شروع زیاد غیرقابل پیش بینی نبود اما بالاخره هرجوری بود شروع شد امیدوارم حداقل پایان خوبی داشته باشه و راضی باشم ازش 

به امید خودت اوستاکریم